26.11.2010 - 20:38:38
Javni POZIV za kreditiranje OKOLJSKIH naložb občanov 43OB10
(Uradni list Republike Slovenije, št. 7/10)   - Polno besedilo javnega poziva (pdf, 130 kB) - Dokumentacija za prijavo na poziv z vlogo (pdf, 366...
26.11.2010 - 20:38:28
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 44PO10
Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju Republike Slovenije. Višina sredstev po tem pozivu...
26.11.2010 - 20:38:19
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
  4SUB-OB10 (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/10, 83/10) - Polno besedilo javnega poziva - Dokumentacija za prijavo na poziv z vlogo za ukrepe A-H...
26.11.2010 - 20:38:09
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
5SUB-OB10 (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/10)   - Polno besedilo javnega poziva  - Dokumentacija za prijavo na poziv z vlogo -...