26.11.2010 - 21:03:58
Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2010
Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2010 je narejena po metodologiji EUROSTAT.   Bruto domača poraba energije na nivoju primarne oskrbe z energijo, bo znašala 292,6 PJ...