IZDELAVA IZRAČUNA ENERGETSKE BILANCE PHPP ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV S STRANI EKOSKLADA

OBVESTILA KANDIDATOM ZA NEPOVRATNA SREDSTVA 2011

Eko sklada za dodeljevanje nepovratnih sredstev, na podlagi Programa za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske učinkovitosti z namenom doseganja prihrankov energije v letu 2011, ki ga je 9. decembra 2010 potrdila vlada. 

Eko sklad bo v letu 2011 iz sredstev, ki jih zbira na podlagi energetskega zakona in uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, občanom ponudil nepovratne finančne spodbude v skupni višini 12 milijonov evrov. Večja sprememba v primerjavi z letom 2010 je omejitev spodbud na področju zamenjave zunanjega stavbnega pohištva, tako da bodo do sredstev upravičeni le investitorji v lesena okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve. Več o razlogih za spodbujanje zamenjave starega zunanjega stavbnega pohištva z novim, energijsko učinkovitim, izdelanim iz lesa.

Dokumentacije javnih pozivov je na voljo na spletnih straneh Sklada v rubriki razpisi z vsemi pripadajočimi dokumenti in prilogami.

 1. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom
  za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske
  učinkovitosti stanovanjskih stavb
  6SUB-OB10

  Več informacij ...

 2. Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom 
  za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in
  večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

  7SUB-OB10
  Več informacij ...

V skladu z razpisom vam lahko pripravimo vse potrebne izračune po metodologiji PHPP 2007 za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Ekosklada ali pridobitev Eko kredita. Kot rezultat prejmete izdelano energetsko bilanco vašega objekta v skladu z metodologijo PHPP in zahtevami Ekosklada. V postopku izdelave lahko določene dele objekta tudi optimiziramo in vam tudi na ta način pomagamo k boljši energetski učinkovitosti vašega objekta.

Za izdelavo PHPP energetske bilance potrebujemo z vaše strani:

 • Katasterski posnetek parcele ali drug dokumebnt iz katerega je razvidnost pozicija objekta v prostoru ter okoliških objektih
 • Podatki o sestavi vseh elementov ovoja - sestava obodnih konstrukcij
 • Podatki o toplotnih karakteristikah oken in vrat ter ostalih odprtin na objektu.
 • Arhitekturno zasnovo objekta – digitalna verzija (dwg format)

Z izdelavo energetskega izračuna PHPP Vam lahko omogočimo pridobitev nepovratnih sredstev, ki znašajo do 125 €/m2 objekta, če bi bil objekt v pasivnem energetskem nivoju. Za nizkoenergijski nivo objekta je subvencija malce nižja. Več o subvencijah si lahko preberete na http://www.ekosklad.si.

Za dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na razpolago:
info@energetskabilanca.si
041514746