Individualni projekti

V segmentu individualnih projektov izdelamo veliko energetskih bilanc tako za novogradnje, kot za energetske sanacije objektov.

Pri individualnih objektih je zelo pomembno tesno sodelovanje v vseh fazah gradnje ter nadzor pri izvedbi in vgradnji predvidenih materialov.

Po metodologiji PHPP smo izdelali že več kot 100 energetskih bilanc za individualne objekte ter potrebne dokumentacije za pridobitev sredstev v skladu z razpisom za sredstva s strani Ekosklada.

Nekej referenc si lahko pogledate na tejle povezavi: http://www.arhem.si/reference

Večji projekti

Sodelovanje pri večjih projektih nam je še posebej v izziv, saj delo zahteva vsklajeno delovanje in koordinacijo vseh vpletenih strani. Seveda se pri večjih objektih s pametnim pristopom že v fazi izdelave projekta prihrani  največ energije in je s tem energetska bilanca najbolj optimalna.

Nekaj referenc:

Vrtec Šmartno – Slovenj Gradec

Stanovanjsko poslovni objekt Koper

Projekt Vila Beli Križ
 

Projekt Dva večstanovanjska objekta Ljubljana

Projekt Dolsko – 48 stanovanjskih enot

Projekt Golo – 6 stanovanjskih enot

Projekt Hiša Sonček – 12 stanovanjskih enot - Ljubljana

Projekt Stanovanjsko naselje Fram – 104 stanovanjske enote

Projekt:  Varovana stanovanja - Ljubljana – 46 stanovanjskih enot in spremljevalni prostori

Projekt: Športna dvorana v Postojni

Projekt: Naselje Gabrče, Vrhnika – 45 stanovanjskih enot

Projekt: Energetska optimizacija in izračuni pasivnih objektov ob razvoju pasivne ponudbe za podjetje Rihter